Iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, siltumapgādes, siltummezgla un apkures ierīkošana.