Ventilācijas, apkures un ūdensapgādes sistēmas montāža (rekonstrukcija).