Ventilācijas sistēmas uzstādīšana saskaņā  ar izstrādāto projektu.